Pavel Netušil

Básně složené kvůli rýmům

Již jsem zmínil, že Werich s Voskovcem tvrdili, že existují básně (písně) složené právě kvůli rýmům, které někdy napadly básníka a ten se jich nechtěl vzdát. Sami W+V si s takovýchto písní dělali legraci a nebyli by to oni, kdyby se nejoblíbenějším terčem posměchu nestala jejich vlastní píseň. Píši text po paměti, takže neručím za stoprocentní přesnost a už vůbec ne za úplnost textu:

Každému z nás
Dal čas pár krás,
Leč neuhodne
Nikdo toho dne
Kdypak ten čas vrátí se nám zas.

Jen málo z nás
Pozná ten čas
Kdy láska změní
Život ve snění
Naráz!

Šťasten je ten
Kdo třeba jen jeden den
Prožít
Prosnít
Směl tisíc a jeden sen...

Před několika lety jsem poslouchal v rozhlase pásmo o W+V, ve kterém nějaká herečka vehementně obhajovala romantické a lyrické založení Voskovce a Wericha a právě tento text uváděla jako příklad. Jak by se asi tvářila, kdyby slyšela jejich vlastní rozhovor, ve kterém si z této "romantické básně" dělají srandu?

Nicméně nejen V+W skládali básně kvůli rýmům; co říkáte např. na tuto?

Přes tiché obce jako drak
Uhání z kopce rychlovlak
V něm veze bedna od kamen
Tři husy, jedna kouká ven.

"Tak čípak jsi ty sůvo, čí?"
Dí rozložitý průvodčí
Na slova z pusy člověčí
Se dají husy do řeči:

Táží se krátce, zdali jsou
Ve vlaku z Hradce na Lysou
Průvodčí řekne: "Souhlasí
A máme pěkné počasí!"

Do kapsy sáhne pro housku
A už ji táhne z ubrousku
Však husy na to: "Ale ne,
Nechte to táto sbalené!"

A husy na to: "Ale ne,
Nechte to táto sbalené!
Dost času, my se nadlabem
Až doma v Lysé nad Labem!"

Ta tklivá scéna ze září
Je velmi cenná čtenáři
Aby sis všiml, jaká ctnost
Je, krucihiml, zdvořilost!


Všimli jste si? Nerýmují se jen konce veršů, ale i jejich prostřední pasáže!