Pavel Netušil

Poznávačka:

Není-li určeno jinak, jsou druhy označené * určeny jako rozšiřující učivo (pro opravná zkoušení, náhradní termíny či pro maturity). Omlouvám se za mizivou úroveň grafické úpravy.

rostliny

měkkýši

hlemýžď, páskovka keřová, ušeň, homolice, ostranka, zavinutec, bahenka, plovatka, okružák, plzák, slimák, srdcovka, ús3ce, slávka, hřebenatka, sépie, chobotnice, krakatice

Členovci (vč. hmyzu)

Křižák obecný, lovčík hajní, pokoutník domácí, sekáč, klíště obecné, stonožka škvorová, mnohonožka zemní, buchanka, hrotnatka obecná - perloočka, žábronožka, vilejš, blešivec, stínka obecná, humr, poustevníček severský

rybenka dom, jepice, škvor ob, blecha, šváb ob + americký, mravkolev (imago i larva), kudlanka nábožná, rus dom, zlatoočka ob, chrostík, motýlice, šídlo, vážka, cvrček, kobylka zelená + hnědá, krtonožka ob, saranče, splešťule blátivá, znakoplavka ob, bruslařka ob, ruměnice pospolná, kněžice, mšice, pěnodějka ob, korovnice smrková, puklice švestková, lumek velký, žlabatka sp, sršeň, vosa, mravenec ob + lesní, čmelák zemní + skalní, včela medonosná, svižník, střevlík, krajník pižmový, potápník vroubený, vodomil černý, drabčík, hrobařík, kožojed ob, roháč ob, chrobák lesní, chroust, nosorožík kapucínek, zlatohlávek zlatý, kovařík (larva-drátovec), páteříček sněhový, světluška menší, červotoč, lýkožrout smrkový, pestrokrovečník, potemník moučný (larva-moučný červ), majka, tesařík, mandelinka bramborová + topolová, slunéčko velké, dvoutečné a sedmitečné, vřetenuška ob, nesytka sršňová, lišaj smrtihlav, lišaj, bekyně mniška, stužkonoska vrbová, píďalka zelenopláštík, okáč bojínkový, okáč sp.,  ohniváček celíkový, babočky: osiková, admirál, kopřivová, paví oko; perleťovec stříbropásek, otakárek ovocný + fenyklový, bělásek zelný, žluťásek, jasoň, batolec duhový, pestřenka, tiplice, kloš jelení, bzikavka dešťová, octomilka ob, moucha dom, masařka ob, cikáda, dále viz učebnice (zejm. brouci)

zdroj: doporučuji server BIOLIB, případně vlastní fotogalerii.

Rybovití obratlovci

mihule, máčka, rejnok, manta, parejnok, žralok, piloun, kladivoun, bahník, latimérie, jeseter, losos, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, štika, kapr, karas, lín, plotice, cejn, jelec, amur, mník, parma, perlín, sumec, okoun, candát, úhoř, treska, makrela, tuňák, platýz, koníček, muréna, hrouzek, piraňa;  

Obojživelníci a plazi

červor, axolotl, macarát, mlok skvrnitý, čolek, kuňka, ropucha, skokan, rosnička, blatnice, dendrobatka, hatérie, leguán, gekon, varan, chameleón, slepýš křehký, ještěrky obecná a zelená, anakonda, krajta tygrovaná, užovka, užovka obojková, zmije, kobra, chřestýš, korálovec, krokodýl, aligátor, gaviál;

Ptáci

Kde není napsán druh, má se na mysli rozsah druhů daný probíraným učivem (učebnice, učební text). 

1) uč. přírodopisu pro 6. třídu ZŠ: káně lesní, jestřáb lesní, poštolka ob., orel skalní, sova pálená, sýček obecný, výr, kachna divoká, husa velká, ko­roptev polní, skřivan polní, havran, tetřev hlušec, strakapoud, kukačka ob., sojka ob., vrána ob., hýl, vlaštovka ob., jiřička ob., konipas bí­lý, sýkorky: koňadra, modřinka, babka, mlynařík dlouhoocasý;  
2) dále pak čáp bílý i černý, volavka, křivka, pěnkava, vrabec dom.+polní, chocholouš, drozd, rehek, slavík, bažant, slípka, lyska, čejka, racek, holub, hrdlička, kormorán, pelikán, sokol, stehlík, strnad, krkavcovití komplet, perlička, kalous, puštík, kolpík, ibis, skorec, kulík, moudivláček (s hnízdem), šplhavci, srostloprstí, drop, špaček, kos i kosice, dlask, brkoslav*, potápky (malá i roháč), ťuhýk, brhlík, králíček ob., červenka, konipas sp., střízlík, polák, papuchalk, rybák, rorýs, tukan, žluva*. Všechny obrázky lze najít na I-netu, např. 

Hláskův komerční fotoweb (ptáci tříděni podle řádů a latinských názvů)

Poznávačka ptáků gymnázia Tábor

Přehledný systém veškerého ptactva: http://www.sweb.cz/benskala/aves.htm
Samozřejmě mnohé obrázky - fotografie najdete přímo v mé fotogalerii.

Savci

ptakopysk, ježura, klokan, koala, ježci, krtek, rejsek, netopýr, vrápenec, lenochod, pásovec, mravenečník, dikobraz, kapybara, nutrie, ondatra, myš, myšice, plch, hraboš, křeček, krysa, potkan, sysel, svišť, bobr, zajíc, králík, lasice kolčava+hranostaj, kuna lesní + skalní, tchoř, jezevec, vydra, rosomák*, šakal*, hyena, mýval, nosál*, panda (malá*), rys, kočka, puma, gepard, jaguár, levhart,  irbis*, lev (lvice), tygr, lachtan, rypouš, tuleň, slon indický + africký, tapír, okapi, jelen, srnec, daněk, muflon, kamzík, kozorožec, zubr, bizon*, pižmoň*, sob, los, delfín, kosatka, plejtvák, pavián, kočkodan, lidoopi, gibbon, daman* (druhy ozn. * speciálně pro seminaristy z BiS a opravy). Doporučuji prohlídku fotografií na adrese http://www.savci.upol.cz/_galerie.htm nebo mou fotogalerii savců

 Poznávačka savců gymnázia Tábor - pozor na chyby! (letmým pohledem nesedí obrázky ježků, lasice mezi přežvýkavými sudokopytníky taky nebude nejlepší nápad...)

Houby

 

Seznam stromů, keřů a polokeřů k poznávačce

Varianta pro biologický seminář (příp. opakování k maturitě)

bez černý, hroznatý; borovice černá, lesní, vejmutovka; borovice kleč; brslen evropský; brusnice borůvka, brusinka; břečťan obecný; bříza sp.; buk lesní; cesmína obecná; douglaska tisolistá; dřín obecný; dřišťál; dub letní, zimní, cer; fíkovník smokvoň; habr obecný; hloh jednosemenný, obecný; jabloň lesní; jalovec obecný; jasan ztepilý; javor babyka, horský-klen, jasanolistý, mléč; jedle bělokorá; jehlice trnitá; jeřáb obecný (ptačí), muk; jilm (horský, vaz, habrolistý); jinan dvoulaločný; jírovec maďal; jmelí bílé; kaštanovník setý; kalina obecná; lípa srdčitá (malolistá), velkolistá; líska obecná; lýkovec sp.; meruzalka sp.; modřín opadavý; morušovník černý; olše sp.; ořešák královský; pámelník poříční; plamének plotní; platan javorolistý; ptačí zob obecný; rakytník řešetlákový; slivoň trnka; smrk ztepilý, pichlavý; střemcha hroznovitá; svída sp.; šalvěj lékařská; šeřík obecný; tis obecný; topol osika; topol bílý, topol černý; trnovník akát; třešeň ptačí; vrba bílá, jíva, sp.; vřes obecný; vlochyně; zlatice;

Varianta pro první a třetí ročník

bez černý; borovice černá, lesní, vejmutovka; borovice kleč; brslen evropský; břečťan obecný; bříza sp.; buk lesní; dub letní, zimní; habr obecný; hloh jednosemenný, obecný; jalovec obecný; jasan ztepilý; javor babyka, horský-klen, jasanolistý, mléč; jedle bělokorá; jeřáb obecný (ptačí); jilm horský; jinan dvoulaločný; jírovec maďal; kaštanovník setý; lípa srdčitá (malolistá), velkolistá; líska obecná; lýkovec jedovatý; modřín opadavý; olše lepkavá; ořešák královský; pámelník poříční; platan javorolistý; ptačí zob obecný; rakytník řešetlákový; slivoň trnka; smrk ztepilý, pichlavý; svída krvavá; tis obecný; topol osika; topol bílý; trnovník akát; třešeň ptačí; vrba bílá, jíva; vřes obecný; zlatice