Pavel Netušil

Maturitní témata z biologie - verze 2015

Jedná se pouze o okruhy (témata), nikoli o vlastní otázky - ty jsou navíc opatřeny podbody, které nelze zveřejnit. Čísla otázek neodpovídají číslům otázek u samotné maturity.

SM = studijní materiály (na mých stránkách naleznete jen SM s nízkou mírou mého vlastního přínosu; předpokládám použití nakopírovaných SM, které jsem rozdával v hodinách)

Když si rubriku Studijních materiálů projdete důkladněji, zjistíte, že např. biologie člověka je v ní obsažena z velké části - doporučuji pozornosti zejména prezentace!

1)   Rostlinná a živočišná buňka, mitóza, meióza

2)   Viry

3)   Bakterie, sinice (archebakterie, eubakterie) (SM Bakteriální choroby , SM Bakterie, SM Genetika prokaryot)

4)   Houby- Fungi

5)  Pletiva rostlin (SM Pletiva rostlin)

6)   Vegetativní rostlinné orgány

7) Generativní rostlinné orgány 

8)   Výživa rostlin, respirace rostlin (schéma fotosyntézy - světelné i temnostní fáze)

9)   Vodní režim, růst a vývin rostlin, pohyby rostlin

10)   Mechorosty, kapraďorosty a nahosemenné rostliny

11) Dvouděložné rostliny (kromě hvězdnicovitých) (rostliny bobovitébrukvovité) (SM Vybrané čeledi dvouděložných rostlin)

12) Jednoděložné rostliny (SM Jednoděložné rostliny), hvězdnicovité rostliny 

13) Členovci I - trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatci (SM Členovci)

14) Členovci II - vzdušnicovci (SM Členovci, SM Hmyz)

15) Obratlovci I - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi (SM Paryby, SM Ryby, SM Obojživelníci a plazi)

16) Obratlovci II - ptáci (SM Ptáci)

17) Obratlovci III - savci po hlodavce, zajícovce (SM savci)

18) Obratlovci IV - savci od šelem po primáty (SM savci)

19) Evoluce člověka (SM Evoluce člověka)

20) Opěrná a pohybová soustava (pohlavní rozdíly na lebce) protokoly! (obrázky lebky s popisky, zákl. lat. názvosloví v textové podobě a v mp3). Při poslechu se můžete orientovat pomocí tohoto obrázku.

21) Oběhová soustava, tělní tekutiny (srážení krve; srdce) (SM Tělní tekutiny, prezentace SMART ve formátu PDF)

22) Hormonální regulace (SM Tkáňové hormony)

23) Nervová soustava (nemoci nervové soustavy), nervová činnost (protokoly z biologie i BiS!)

24) Smyslová soustava

25) Dýchací soustava (nemoci dýchací soustavy) (protokoly!)

26) Vylučovací soustava a kožní soustava

27) Trávicí soustava, metabolizmus (protokoly!)

28) Molekulární základy dědičnosti

29) Genetika (základy hybridizace, genetika člověka)

30) Základy ekologie (SM Parazitizmus a symbióza, SM Ekosystémy a populace)

31) Biologie přelomu tisíciletí (SM Biologie přelomu tisíciletí) 

32) Tkáně 

ad 31) - nejde o samoúčelnou otázku. Např. mezi okruhy na PZK LF MUNI v Brně 2010 najdete okruh "Aktuální problémy biologie a medicíny diskutované na veřejnosti".

 

 

Učivo "tkáně" a učivo "chemické složení živé hmoty (voda)" prochází průřezově mnoha z těchto okruhů, proto je nutné si je rovněž důkladně zopakovat!
Základní anatomické pojmy byste mohli znát z Básníků. Při poslechu se můžete orientovat pomocí tohoto obrázku.

Informace k většině z těchto okruhů najdene v mém biologickém rozcestníku.

Gymnázium ve Znojmě pro vás připravilo učebnici biologie člověka on-line! Obrázky díky mizernému rozlišení nestojí za nic, avšak text je docela fajn. Můžete ocenit zejména to, že obsahuje víceméně totéž "středoškolské penzum" poznatků, se kterým pracujeme i my na MGP.

Máte problémy se zpracováním jednotlivých maturitních okruhů?
Vyzkoušejte stránky BIOMACH studentů UK Praha!!!