Pavel Netušil

Odkazy biologického charakteru, biologický rozcestník

Hledáte vhodné stránky pro váš referát či seminární práci biologického charakteru? Pak doufám, že zde najdete to, co hledáte! Tedy v případě, že si chcete referát či seminárku vypracovat sami a nechcete riskovat zkopírování nepravdivých informací z nechvalně známých serverů nabízejících zdarma referáty či seminární práce již vypracované.

Všeobecné

Český rozhlas 2 – přírodovědné příspěvky

http://www.osel.cz/ portál s postřehy našich popularizátorů vědy

Česká akademie věd Akademie Věd České republiky.

Svět vědy - Informační, komunikační a vzdělávací centrum věnované přírodě.

Naturfoto - fotografie hub, rostlin i živočichů (hmyz, ptáci, savci...). Vysoká kvalita, za to poněkud omezený výběr.

 

Rozcestníky předmětu BIOLOGIE na jiných gymnáziích

Slovanské gymnázium Olomouc - působiště nám dobře známých autorů RNDr. Jana Jelínka a RNDr. Vladimíra Zicháčka. Součástí stránek je rozcestník.

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily - velmi doporučuji např. videa/animace replikace, transkripce, translace, mitózy a meiózy!

BioMach - stránky bývalých studentů gymnázia v Benešově

 

Ochrana přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

http://www.env.cz Správa ochrany přírody.

http://www.nature.cz/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

http://csop.ecn.cz/ Český svaz ochránců přírody.

http://www.cizp.cz Česká inspekce životního prostředí.

http://www.natura2000.cz Základní informace o soustavě chráněných území Natura 2000 v České republice.

http://www.ceu.cz/ Český ekologický ústav.

Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k diskusi o klimatických změnách Dokument byl vytvořen na základě prezentací v rámci semináře Komise „Globální změna klimatu: vědecké poznatky“, který se konal 16. 4.2007, zprávy IPCC a s využitím materiálu Fakta o globální změně klimatu na internetových stránkách ČHMÚ.

 

Paravědy (psychotronika, telepatie, jasnovidectví, homeopatie...)

http://www.mysterydogs.cz/psychotron.h tm

Sisyfos - Český klub skeptiků

James Randi - stránky jeho nadace James Randi Educational Foundation, která nabízí milion dolarů všem, kteří prokazatelně dokáží své nadpřirozené schopnosti (telepatii, jasnovidectví) nebo prokáží funkčnost praktik alternativní medicíny (léčitelství, homeopatie). Nadace funguje teprve několik málo desetiletí, doposud nebylo komu danou sumu vyplatit (ačkoli byla nabízená suma v tomto čase navýšena na desetinásobek).

Utopený Archimedes - slovník pseudovědeckých termínů (pozor na ironii při jejich vysvětlování)

Molekulární biologie, genetika a biotechnologie:

Genetické choroby - dobře popsané choroby autozomální i gonozomální, děděné dominantně i recesivně

Aminokyseliny - vzorce a zkratky proteinogenních aminokyselin

Ústřední dogma molekulární biologie - stručný zápis, ale na výbornou známku by měl ve většině případů stačit (pokud mu rozumíte). Tamtéž lze najít zápis o dalších kapitolách ze 4. ročníku, např. buněčném cyklu.

BIOTRIN - nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.

Píseň o PCR (polymerázové řetězové reakci) - anglicky

 

Encyklopedie

Biomach - středoškolské výpisky, jeden z nejlepších serverů, které může i-net gymnazistovi nabídnout!

Antropologický slovník - projekt Masarykovy univerzity, pro biologickou osvětu na Netu jeden z nejvýznamnějších počinů přelomu roku 2009/10

BioLib je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů na velmi dobré úrovni s mnoha vynikajícími fotografiemi. Mrkněte se např. na netopýra večerního.

Encyklopedie medicínských výrazů on-line - elektronická verze Praktického slovníku medicínských pojmů, vřele doporučuji!

Buďte obezřetní, pokud používáte Wikipedii! Obsahuje mnoho relevantních informací, avšak vždy je třeba rozlišovat zdroj těchto informací, v případě překladů z AJ způsob tohoto překladu a korekturu českých odborných názvů. K pochopení fungování Wikipedie doporučuji tento článek nebo tento blog. Musím však uznat, že kvalita wiki-článků v posledních letech stoupá.
Ovšem když už odkazuje Wikipedie i na tak kvalitní Web, jako je ten můj, nemůže být zas tak špatná :-)

 

Farmacie

Toxikologické stránky prof. RNDr. Jiřího Patočky, DrSc.

Biotox - stránky věnované jedovatým rostlinám a jejich účinným látkám

 

Botanika a mykologie

Nižší rostliny (MU Brno)

Atlas květeny České republiky - včetně klíče vycházejícího z barvy a dalších vlastností květu


Botanika - téměř plnohodnotná náhrada ukončené Flóry ČR - terminiologický slovníček, řazení rostlin do čeledí, popisky doplněné o význam rostlin, vhodný výběr použité literatury, rejstřík českých i latinských názvů, dokonce slovníček odborných termínů! Jedinou vadou na kráse je dosud úzké spektrum popsaných rostlin, ale to může být jen dočasné...

eBotanika - propracovaný rozcestník a botanický blog

Atlas invazních druhů rostlin České republiky- grantový projekt podpořený Pardubickým krajem

Detailní informace o fotosyntéze - to, co bereme na gymnáziu, je pouze pověstná špička ledovce. Kromě úvodem zmíněných stránek najdete další informace zde. Vhodné např. při tvorbě seminárky (seminární práce) o fotosyntéze.

Herbář Zdeňka Pazdery (Wendys) - jeden z nejlepších on-line herbářů

Podivuhodné rostliny - moje stránka věnovaná rostlinám s nevšedním věkem, místem výskytu, výživou, symbiotickými vztahy apod.

Biotox - stránky věnované jedovatým rostlinám a jejich účinným látkám, projekt zahrnuje atlas kreslených podrobných obrázků jedovatých a psychotropních rostlin

Poznávačka gymnázia v Semilech

Atlas houbových organizmů (UP Olomouc)

Atlas hub - české i latinské názvy, řazení podle rodů, účinné látky, velké množství fotografií (FF UK Hradec Králové)

Nahouby Hezká fotogalerie, wallpapery, popisy několika druhů. Doporučuji DISKUZI s mnoha fotografiemi!

Stav českých lesů - stanovisko českých vědeckých a odborných pracovníků se zajímavým zhodnocením situace i zajímavými komentáři

Deset nejhezčích stromů světa (na stránce uvidíte mnoho různých nabídek, fotografie stromů i s informacemi jsou pod nimi).

 

Zoologie

Středoškolská zoologie - velmi hezký projekt gymnázia Blovice

zoologický systém Bačák (UP Olomouc)

prvoci J. Papáček (JčU Č. Budějovice)

prvoci - galerie obrázků

měkkýši - anglicky psaná stránka s fotografiemi k poznávačce

systém plžů (Západočeská un. Plzeň)

členovci - obrázky, atlas mnoha druhů členovců, zvl. hmyzu, ale také korýšů, pavoukovců, mnohonožek apod. (gymnázium UH)

hmyz Bačák (UP Olomouc)

ryby (obrázky k poznávačce)

Requiem za utopenou rybu

ptáci (obrázky k poznávačce)

ptáci (fotografie k poznávačce, popisky)

papoušci - systém, chov, fotografie, zajímavosti, vhodné také např. při tvorbě referátu či seminární práce

systém ptáků

ptačí Odyssea (sledování tahů čápů)

savci M. Bryl (UP Olomouc)

šimpanzi - velmi hezký pořad srovnávající šimpanze a člověka (mp3)

parazité člověka H. Rozsypal (UK Praha)

Veterinářství - časopis zabývající se mj. nemocemi hospodářského zvířectva (BSE, ptačí chřipka, vzteklina...)

Entomologické odkazy

České:

Hmyz – web J. Pechláta

http://www.hmyz.cz/ - český web s mnoha fotografiemi

http://www.hmyz.info/// - pěkné a informativní stránky především o hmyzu

http://www.meloidae.com// - především fotografie, text většinou anglicky

Myrmekologie - hezké stránky o mravencích (s drobnými výhradami), zaujme zejm. propracovaný slovník odb. termínů a fotogalerie

Entomologie (Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity Brno) - popis hmyzích řádů

http://www.odonata.cz// - český web věnovaný vážkám

Rovnokřídlí - rovnokřídlý hmyz České republiky

Společnost pro ochranu motýlů

Fotogalerie velkého počtu našich druhů motýlů

Česká společnost entomologická

Entomologický ústav Akademie věd ČR

Goliathus - online entomologické muzeum, rady a návody pro entomology; mnoho fotografií brouků

Hmyzáci - stránka s charakteristikou hmyzu, mravenců a pavouků (bez záruky)

Zahraniční (anglicky):

Tree of Life - Insecta - taxonomie hmyzu

Entomology Index of Internet Resources - odkazy členěné mj. podle řádů hmyzu

European Journal of Entomology

Zoologické zahrady

Praha - mohu vřele doporučit např. lexikon zvířat

Člověk

Antropologický slovník - projekt Masarykovy univerzity, pro biologickou osvětu na Netu jeden z nejvýznamnějších počinů přelomu roku 2009/10

Hormony - stránky s nejúplnějšími a kupodivu většinou správnými (až na četné překlepy) a nepřehnanými informacemi o endokrinním systému (nejen informace o jednotlivých hormonech, ale také o jednotlivých žlázách s vnitřní sekrecí, to vše doplněné fotografiemi)

Jedy cigaretového kouře (článek toxikologa prof. Patočky - viz BIOTOX)

Muzeum historie mozku

základní anatomické pojmy nabízí film Jak básníci přicházejí o iluze z r. 1984

učebnice biologie člověka on-line - výsledek projektu gymnázia ve Znojmě. Obrázky díky mizernému rozlišení nestojí za nic, avšak text je docela fajn. Můžete ocenit zejména to, že obsahuje víceméně totéž "středoškolské penzum" poznatků, se kterým pracujeme i my na MGP.

Výživa:

Seznam potravinových přísad, tzv. "éček" - tedy seznam barviv, konzervantů, emulgátorů a přídatných látek; je zajímavé, kolik z povolených přísad může mít škodlivé účinky a proč (bez záruky! - mezi látkami nevhodnými pro děti jsou např. léčivé antokyany, které jsou barvivem v borůvkách, ostružinách a pod., takže jejich nevhodnost pro děti je naprostý nesmysl)

Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie - velmi hezká absolventská práce Jany Třetinové, vhodná jako zdroj informací pro referát či seminární práci (formát DOC)

Pořad z cyklu ČT "Diagnóza" o mentální anorexii a bulimii (19 minut) 

Evoluce člověka:

Archiv rozhlasu - pořad EVOLUCE (mp3)

Planetopia - stránky s odpověďmi na mnohé kreacionistické námitky

Stránky Charlese Darwina (EN) - včetně sebraných spisů, originálních ilustrací a mnoha audioukázek

An Index to Creacionist Claims (EN) - přehledný seznam kreacionistických argumentů proti evoluční biologii - vyvráceny jeden po druhém; doporučuji např. tvrzení o tom, že věda nezaznamenala vznik žádného nového druhu v nedávné minulosti

Medicína:

stránky Státního úřadu pro kontrolu léčiv věnované HOMEOPATII - velmi poučné čtení!
Např.: Aby nebyl uživatel homeopatik uveden v omyl a neočekával u homeopatik ověřené účinky, musí každé homeopatikum na svém obalu obsahovat větu "U přípravku nebyl požadován důkaz účinnosti".
Nebo:
Aby nedocházelo ze strany výrobců homeopatik k nevhodnému ovlivňování veřejnosti např. podsouváním názorů o účinnosti homeopatik u určitých onemocnění, je rovněž v celém Evropském společenství v současnosti zakázána reklama na homeopatika“.

Encyklopedie medicínských výrazů on-line - elektronická verze slovníku medicínských pojmů, vřele doporučuji!

Česko - latinsko - řecký slovník frekventovaných lékařských termínů

Lékařský slovník on-line

homeopatická pohotovost - video

Biochemie

Výkladový slovník biochemických pojmů

Kritické myšlení

Homeopatie a fyzikální zákony - i-článek fyzika RNDr. Karla Bartušky

Stránky Doc. Ing. Tomáše Dosoudila, CSc. - MYSTERYDOGS

Webové stránky o kritickém myšlení Univerzity v San Jose

Článek New York Times o astrologii (víře v horoskopy), která snižuje věk dožití u amerických Číňanů

F. Koukolík: Iracionalita (výtah z knihy Základy stupidologie 2)

F. Koukolík: Propaganda a logické klamy (výtah z knihy Základy stupidologie 2)

Věda kontra iracionalita 3 (sborník)

Geologie (nejde o biologickou vědu, ale spřízněnost je zřejmá)

Prof. Václav Cílek - stránky věnované našemu nejlepšímu popularizátorovi a odborníkovi v oboru geologie a ekologie krajiny - najdete zde velmi obsáhlou databázi jeho příspěvků v rozhlase i TV

Filosofie

PhDr. Marek Matějka pořádá zajímavé přednášky nejen v Praze, ale čas od času i v našem regionu (navštívil jsem přednášku o emočních aspektech reklamy)

Rozcestníky

biologický rozcestník

 

přednášky

Biologické čtvrtky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník přednášek na Oslu - dle mého názoru to nejlepší, co může vědychtivým zájemcům internet nabídnout - zčásti totožné s bio-čtvrtky

P. Houser / J. Flegr - Parazité jako hybná síla evoluce (stručný souhrn z přednášky z biol. čtvrtků k tisku)

MUDr. František Koukolík, CSc.: Vzpoura deprivantů - jedinečná MP3 přednáška na motivy stejnomenné knihy o lidské mentalitě, možno stáhnout také jako video 720x576 nebo 352x288 (75 minut)

Jan Novotný: Nekonečno v matematice a ve Vesmíru, přednáška ve formě MP3, 75 minut 

RN Dr. Jiří Grygar, CSc. - Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano ? (9.1 MB/50:42)

Přednáška o imunitním systému, jak funguje, co nového o něm víme a jaké bludy se kolem něj šíří. Přednáší prof. Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Přednáška proběhla v Praze 21. 1. 2009.

 

časopisy

National Geographic

Vesmír

Živa

21.století

Scientific American informuje o aplikacích nejnovějších vědeckých poznatků v průmyslu, medicíně, dopravě, komunikačních technologiích a o dopadech vědy a techniky na ekonomiku společnosti.

 

 

Sklad:

Stránka obsahující škodlivý kód

Flóra ČR - články o druzích a nalezištích vzácných druhů našich rostlin s množstvím hezkých fotografií Web flora.nikde.cz byl ukončen. Pokračování tohoto vynikajícího projektu najdete na botany.cz