Pavel Netušil

Fotogalerie

Dne 26. října 2009 se 25 vybraných studentů biologických seminářů třetího ročníku zúčastnilo exkurze do Ústavu molekulární biologie a genetiky při České akademii věd v Praze-Krči. Celý ústav zabírá tři moderní budovy otevřené v letech 2006-2008. Věnoval se nám osobně ředitel ústavu, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. Nejprve jsme absolvovali hodinovou přednášku, při které jsme kromě vyslechnutí informací o ÚMG, imunologii, mol. biologii a české vědě pochopili, jak nesmírně rád má profesor Hořejší tento ústav, který dokázal velmi poutavě popsat a patřičně vychválit. Vybavení ústavu je na nejvyšší v českém prostředí myslitelné úrovni - mohli jsme si prohlédnout sekvenátor, který dokáže číst genetickou informaci, elektronový mikroskop, který je na rozdíl od jiných podobných přístrojů schopen vykreslovat trojrozměrně atd. Prof. Hořejší patří k odborníkům s nejvyšším počtem vyšlých článků v zahr. odborných časopisech, ale také k nejcitovanějším českým vědcům vůbec. O to je cennější, že se při svém časovém vytížení nerozpakuje věnovat 3,5 hodiny studentům ze severomoravského gymnázia, kteří se přijedou se zvědavostí sobě vlasní podívat na ústav, jehož je ředitelem. A za to mu náleží náš dík.