Pavel Netušil

Biologické zajímavosti na Netu

Prvoci mění lidskou psychiku! ... a další. Na tomto místě budu zveřejňovat odkazy na zajímavé články našich předních populárizátorů biologie (případně jiné aktualitky). Omluvte prosím chyby ve formátování písma.

 


Proč neklademe vejce? Mohou za to endogenní retroviry

Viry jsou podstatně větší evoluční silou, než jsme schopni si připustit. Přečtěte si článek o tom, jak přispěly k vývoji placentálů.

 

Nač opravovat písemky, když stačí změřit změnu hladiny testosteronu?

Prof. Jaroslav Flegr je známý svou zálibou v provokativních experimentech. Nyní, v červnu 2010, přišel s další bombou: Již delší dobu je známo, že očekávání příznivého výsledku zvedá hladinu testosteronu jak úspěšným sportovcům, tak jejich fanouškům a dokonce i studentům očekávajícím dobrý výsledek písemky. Ta bomba spočívá v tom, že závislost hladiny testosteronu studentů je více závislá na skutečném výsledku než na jejich očekávání! Jak je to možné, když skutečný výsledek testu po písemce ještě student nezná??? Přečtěte si Flegrův článek!!!

Parazité umějí manipulovat svými hostiteli

Osel je věčným zdrojem inspirace, nyní nám nabízí lekci parazitologie: parazité umějí manipulovat svými hostiteli.

 

Ukázka z dokumentárního filmu BBC od Davida Attenborougha The Planet Earth. Parazitická houba rodu Cordyceps (housenice) manipuluje svými hmyzími oběťmi podobně jako Ophiocordyceps unilateralis

 


 

Motolice kopinatá Dicrocoelium dendriticum potřebuje na své rozmnožení trávicí ústrojí krav a ovcí. Vajíčka motolic se z trusu dostávají do hlemýžďů, kteří jejich další vývojové stadium – cerkárie – vylučují do slizu, na kterém si pochutnávají mravenci. Když se nakazí, parazit ze žaludku projde do jejich mozků, kde vytvoří cysty a zároveň změní chování hostitelů. Postižení jedinci nezůstávají se svými druhy u země, ale snaží se vylézt na vrcholky rostlin a tak se spolu se zeleným krmivem dobrovolně nabídnout pasoucím se zvířatům.

 


 

Motolice Leucochloridium paradoxum musí přesvědčit plže z čeledi jantarkovitích, aby se alespoň o jeho tykadla zajímal hmyzožravý pták. Proto je proměňuje na důvěryhodnou imitaci housenek. Postižený plž vyhledává pro něho neobvyklá místa na výsluní, aby byl pro opeřence lépe vidět. Když přijde jenom o tykadla, má šanci přežít, ale není to jeho výhra. Nová tykadla mu dorostou opět s parazitem.ˇ


Zdroje: Scientific American news , PlosOne , Discover

OSEL

 

Mravenci dokáží sníst gekona do dvou dnů. Nevěříte? YouTube.com


Bojíte se hadů? Někteří zástupci z jejich jídelníčku nikoli!

Uviděl jsem video, na základě kterého se musím ptát: Co mají králíci proti hadům???

Barbarská lahůdka Asiatů ohrožuje samotnou existenci žraloků

Přečtěte si o tom, jak barbarsky jsou zabíjeni žraloci po milionech.

Kouření vodních dýmek není zdaleka tak neškodné, jak se myslelo

Nové výzkumy ukazují, že studený kouř vniká do plic hlouběji než dráždivý horký kouř z cigaret a nikotin se ve vodě nerozpustí, naopak se dostane hlouběji do plic. Hlavními škodlivinami v kouři z vodní dýmky tak zůstává nikotin, oxid uhelnatý a kupodivu i dehet, takže trpí nejen cévní systém, ale i samotné plíce. CO kuřákovi po seanci odepíše 11 % erytrocytů (červených krvinek), takže se výrazně zhorší zásobení tkání kyslíkem. Poslechněte si krátký (3 minuty) rozhovor s MUDr. Evou Králíkovou.
30 - 60 minut kouření vodní dýmkytak přinese organizmu tolik škodlivin jako vykouření celé krabičky cigaret. další info

Objeven kroužkovec - bomber

Vědci z oceánografického institutu v Kalifornii objevili mořského mnohoštětinatého červa, který si vyrábí podivuhodné zelené granáty. Více informací o tomto bombovém atentátníkovi přináší National Geographic. 25.8. 2009

Česká příroda čelí invazi cizích živočichů a rostlin

V počtu druhů rostlin a živočichů, kteří zde byli zavlečeni během posledních 200 let, zaujímáme dle evropského výzkumu čtvrté místo. Brusel se rozhodl proti narůstajícímu zavlékání nepůvodních druhů do přírody bojovat.

Se saprofytickými bakteriemi zatočíme s depresemi!

kolonie Mycobacterium vaccae

Kdykoliv se něco týká mozkových neurotransmiterů savců, je jasné, že se bude dít něco zajímavého. Chris Lowry z Bristol University v čele týmu neurobiologů překvapeně zjistil, že půdní saprofytická bakterie Mycobacterium vaccae velmi přátelským stylem pošťouchne savčí imunitní systém, čímž následně aktivuje mozkové neurony produkující serotonin. Vacca je latinsky kráva a jméno bakterie odkazuje na její objev v australském kravském hnoji. Serotonin je zase významný hráč mozkové chemie a jeho působení důvěrně znají například uživatelé extáze a příbuzných látek. Badatelé přišli na stopu pozoruhodného objevu náhodou, když lidští pacienti s rakovinou při terapeutickém použití této bakterie hlásili nečekané zpříjemnění života. Lowry přátelskými mykobakteriemi krmil laboratorní myšky, které sice nemohly říct, jak se mají, ale chovaly se podobně jako po antidepresivech. Celý výzkum je teprve v počátcích, a je otázkou, jakými směry se bude ubírat, je ale docela dobře možné, že jsme mimo jiné právě zažili první krůčky k bakteriální extázi.

Informace pocházejí z prestižního časopisu Neuroscience.

Autotrofní živočichové existují! Fotosyntéza není výhradní doménou rostlin

Hned na úvod musím zchladit nadšení z nadpisu: zmíněná fotosyntéza je zabezpečována symbiotickými řasami žijícími uvnitř živočicha. Na druhou stranu pokoud uvádíme, že krávy mohou trávit celulózu, ačkoli by to nedokázaly bez symbiotických prvoků, můžeme také uvést, že dotyční plži jsou schopni fotosyntézy.

Mořští nahožábří plži tedy žijí v symbióze s řasami, které produkují fotosyntézu. Řasy se uhnízdí ve žlázách trávicí soustavy plže a ten za své hostitelství získává džníhůležité organické látky, které fotosyntézou vznikají. Plž rodu Phyllodesmium se normálně živí korály, ale pokud do svých útrob pozve řasy, tak vydrží i devět měsíců bez příjmu potravy. Řasy nebo jen jejich chloroplasty ho jednoduše nakrmí.
Fotosyntéza je z hlediska existence současného života pokládána za nejdůležitější biochemický proces. Bez ní by biosféra v současné podobě nebyla zásobena organickými látkami nebo jen ve velmi omezené míře chemoautotrofními bakteriemi. Organické látky vytvářené při fotosyntéze spotřebovávají při své výživě heterotrofní organismy, mezi které patří i člověk.

Muži podvědomně vnímají stav menstruačního cyklu žen (1. 11. 08)

Trojice vědců z Univerzity v Novém Mexiku zkoumala výši spropitného u břišních tanečnic v závislosti na stavu jejich menstruačního cyklu. U žen používajících hormonální antikoncepci rozdíly nenalezli, avšak u ostatních jsou rozdíly ve spropitném velmi výrazné: v době ovulace 335 USD/ 5 hodin, v mezifázi 260 USD/ 5 hodin a během menstruace 185 USD/ 5 hodin tance. Tento fakt lze stěží vysvětlit jinak než tak, že muže více přitahují ženy v době, kdy jsou plodné!

Nově zavlečené exotické rostliny v Beskydech a Jeseníkách

Jak informoval Radiožurnál, v Jeseníkách (oblast Petrových kamenů) byla objevena prvosenka rubínová (Primula rosea), která jinak roste v Himalájích. Kde se vzala v našich horách, těžko říci, avšak protože jde o pěstovaný druh, pravděpodobně zde byla zavlečena člověkem. V toto světle se jako podstatně významnější objev jeví prokázání existence sklenobýlu bezlistého (Epipogium aphyllum), jehož nejbližší výskyt máme doložen z Nových Sadů na Drahanské vrchovině (Kubát 2002). Jde o bezlistou nezelenou orchidej, která při neschopnosti fotosyntézy je nucena využívat organických látek z půdy. Tento způsob výživy (saprofytismus) je rostlinám cizí, využívá proto symbiotických hub (mykorhýza). Tato prazvláštní orchidej byla roku 2007 objevena také na Šumavě (Prachaticko).

Také v Beskydech objevili botanici zavlečeného exota - je jím špirlice nachová (Sarracenia purpurea), oblíbená severoamerická masožravka ("láčkovaka"), která se z ničehonic objevila v přírodní památce Podgrúň. Jde o zajímavé objevy,ze kterých však botanici nemají žádnou radost, jak dokazuje článek Botanické společnosti.

 

Biologie líbání
Není nic zvláštního na tom, že tak oblíbený fyziologický proces jako líbání se dostal do hledáčku hned několika odborníků na slovo vzatých. Výsledky jejich výzkumu shrnuje článek, z něhož zde uvádím jeden odstavec:

Podle Gallupových poznatků polibky hrají v partnerských vztazích výraznou roli, ale mezi mužem a ženou jsou rozdíly. Pro muže je hluboký polibek jen jakási cesta k postupu na další „level" sexuálního snažení. Pro ženy to je pouze předstupeň dalšího hledání souvislostí. Pro ženy by se při výběru partnera nemělo jednat jen o jednoduchý výběr založený na jakémsi automatickém vyhodnocení vhodnosti partnerovy DNA z pohledu genetické vhodnosti. Měly by být i další preference, citové posuzování partnera z pohledu, zda se jedná o osobu vhodnou pro dlouhodobý vztah. Je to logické. Žena vkládá do vypiplání potomstva více energie než muž. Její biologické hodiny jí odměřují kratší čas pro možnost mít potomstvo. Její výběr musí být pečlivější. Může si dovolit méně omylů.

Globální oteplování a změna v geografickém rozšíření fauny
Kudlanka nábožná míří z Podyjí na sever a přes Zlínský kraj se blíží k našemu! Z Maďarska se na Jižní Moravu dostal i největší evropský pavouk vůbec: slíďák tatarský. Blíže o tom v tomto článku. Výskyt tohoto pavouka zde byl ovšem potvrzen již v letech 1924- 50. Fotografie z různých lokalit jsou zde.

Genetická modifikace jako bezpečná antikoncepce! Molekulární biologové z Brigham and Women's Hospital v Bostonu přišli na úžasnou antikoncepční metodu. Vyšli z jednoduché myšlenky: po pohlavním aktu zaútočí na vajíčko tisíce až statisíce spermií, ale jen jedna je ta vyvolená, která se dostane skrz obal vajíčka. Proč? Odborníci vědí, že na glykoproteinové membráně kolem vajíčka (zona pellucida) se nachází protein ZP3, na který se v první fázi procesu oplození navazuje spermie. Když spermie nenajde tento protein, jednoduše nemá šanci se do vajíčka dostat. No a bostonské molekulární biology napadlo vyřadit z činnosti gen, na základě kterého si vajíčko vyrábí protein ZP3. Lze to provést metodou RNA-interference, za jejíž objev byla roku 2006 udělena Nobelova cena. První pokusy ukazují, že speciální dvoušroubovicová RNA, vytvořená za účelem blokace zmíněného genu, opravdu způsobí dočasnou neschopnost vajíčka přijmout spermii a může se tak v budoucnu stát antikoncepční metodou, která na rozdíl od hormonální terapie nebude mít žádné vedlejší účinky. Článek o této problematice přinesl 16.10. 2007 New Scientist.

Že může prvok Toxoplazma gondii měnit lidskou psychiku, o tom jsem zde již psal. Avšak tým Doc. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc., neusnul na vavřínech - a již zde máme další překvapivou skutečnost: Prvoci rozhodují o pohlaví našich dětí! Nevěříte? Tak čtěte!

Rostliny se mohou řídit čichem! Zjistil to výzkum amerických vědců provedený na cizopasné rostlině kokotici. Kokotice se vydávají neomylně směrem k lahvičce s extrakty z rajčatových stonků - prostě je cítí. Změny růstu pak zabezpečují auxiny. Blíže nejen o kokotici, ale i dalších podivuhodných schopnostech rostlin se dočtete v tomto článku.

Nízkotučná strava zvyšuje riziko neplodnosti?

Nízkotučná výživa - tělo nejen zeštíhlí, ale bude mít problém se zakulacením, až budete chtít mít potomka! Že je pestrá strava nade vše, potvrdili opět američtí vědci. K vlastnímu překvapení prokázali, že nízkotučná strava zvyšuje nepravidelnost ovulace a snižuje úspěšnost početí. Tučné výrobky (plnotučné mléko, nešizená zmrzlina) mají opačný efekt. Tyto výsledky jsou natolik překvapivé, že sami autoři nad nimi kroutí hlavami a slibují, že se budou této otázce důsledně věnovat i nadále, aby své výsledky potvrdili, či vyvrátili. Podrobnosti přináší můj oblíbený portál OSEL.CZ.

Globální oteplování - strašák nebo mýtus? Mne na tomto fenoménu fascinuje např. to, že se u nás stále nachází "odborníci", kteří vystoupí a řeknou: tisíce expertů tvrdící A je totálně ujetých, já tady mám argumenty pro to, že správně je F.
http://neviditelnypes.zpravy.cz/veda- globalni-otepleni-nebo-globalni-omyl-f18- /p_veda.asp?c=A070222_223307_p_veda_wag
http://lumo.blogspot.com/2007/02/pochybnosti-o-globlnm- oteplovn.html
Přitom většinou nejde o klimatology (Jiří Svoboda je např. spíše historik, a z článku to taky vyplývá). Chcete-li si přečíst něco o pravdě a mýtech od skutečného klimatologa L. Metelky, čtěte zde.

Prvoci mění lidskou psychiku!

Z učiva druhého ročníku by si studenti měli mimo jiné zapamatovat, že při mazlení s kočkami by měla být dodržována základní hygiena a těhotné ženy by s kočkami neměly vůbec přijít do styku. Důvodem je možnost přenosu toxoplazmózy, podivné nemoci způsobované prvokem Toxoplasma gondii. Tento parazit může žít v člověku mnoho let, aniž by ohrozil jeho zdraví, nebezpečný je zejména lidskému plodu. Podle výzkumu pražských parazitologů však tento prvok dokáže nepředvídanou věc: mění lidskou psychiku. Čím déle jej v sobě máme, tím je tento vliv prokazatelnější. Tento vliv odpovídá tomu, nač jsme u parazitů koneckonců zvyklí - zvyšuje pravděpodobnost přenosu z mezihostitele do hostitele. Jak to udělá v případě člověka? Podle pražského výzkumu jsou dlouholetí nositelé toxoplazmy výrazně hůře připraveni řešit krizové situace, často jen strnou a nejsou schopni pohybu. Pro parazita, toužícího dostat se do predátora svého mezihostitele, je to fajn věc, strnulý jedinec bude s vyšší pravděpodobností úspěšně uloven. U člověka to tak neplatí, těžko se nechá někým sežrat, zato však např. spíše podlehne dopravní nehodě. O tom, jak parazité ovlivňují své nositele, si můžete poslechnout pořad ČRo Č: Budějovice - Evoluce.

Tučňáci vymírají! Dlouhou dobu přežívali díky tomu, že jejich maso je nepoživatelné - lidé je lovili jedině kvůli tuku (i to však byla často pěkně nechutná záležitost, vyškvařováni byli ve velkých kotlích často ještě živí jedinci). V současné době však lidé ohrožují existenci tučňáků více než kdy jindy, aniž bychom je zabíjeli - lovíme totiž příliš mnoho sardinek, jejich hlavní potravy. Blíže o tom na této adrese. Ostatně nejinak na tom jsou lední medvědi na opačné části planety, které zase ohrožuje globální oteplování. Blíže o tom Ekolist nebo MF Dnes.

Americký kongres prokázal záhy po "ozdravění" demokratickou většinou poslanců, že prohra republikánů ve volbách bylo štěstí pro celý pokrokový svět. Demokraté schválili zákon o kmenových buňkách, umožňující využití embryonálních kmenových buněk pro lékařské účely. Bohužel je prezidentem stále ještě G. Bush, který bude tento zákon jistě vetovat, stejně jako v červenci minulého roku. Bush se ani náhodou neohlíží na názor odborné veřejnosti, podle které brání vývoji terapie proti nevyléčitelným nemocem. Prezident Bush a jeho stoupenci především z řad náboženských kruhů argumentují, že mikroskopická, čtyři dny stará embrya, ze kterých se kmenové buňky získávají, jsou potenciální lidské bytosti. Odebrání kmenových buněk z embryí považují za neetické dokonce i v případě záchrany života. Naproti tomu profesor Hawking tyto námitky odmítá a přirovnává odnětí buněk z lidských embryí k transplantaci orgánů od mrtvých lidí. "Skutečnost, že kmenové buňky mohou pocházet z embryí, není důvodem k odmítnutí výzkumu, protože embrya stejně zahynou," tvrdí. Uvedený výzkum naopak považuje za morální.
Na přehlasování veta bude kongres potřebovat dvoutřetinovou většinu, a tou demokraté nedisponují. Jelikož však už nyní pro tento zákon zvedlo ruku také přes 30 republikánů, nejsou šance tohoto zákona nulové.
O problematice kmenových buněk obecně a o stavu v Evropě na počátku třetího tisíciletí se můžete dočíst v článku Jaroslava Petra.

http://www.rozhlas.cz/izurnal/zahranici/_zprava/310251

Burcující posun v ochraně "velkých" ryb

Je zajímavé zamyslet se nad tím, co je to "lidský přístup" k okolí. V první chvíli člověka napadne, že lidský přístup znamená přístup citlivý, jemný, laskavý. Že se lidstvo k přírodě chová naopak kořistnicky a nezodpovědně a že vliv člověka na ptáky, ryby, velryby a další skupiny živočichů je horší než vliv sebevětší skupiny přirozených predátorů, si uvědomíme v lepším případě až dodatečně. Jak vypadá současná situace velkých lovných ryb si ve vědeckém týdeníku Nature přečetl a do češtiny přetlumočil Prof. Ing. Jaroslav Petr.

http://www.rozhlas.cz/priroda/ porady/_zprava/291850

Hysterie z listerie. Ačkoli článek, na který odkazuji, není zrovna aktuální (je z r. 2000), říká o listerióze opravdu hodně. Tato nemoc má mnoho společného s o mnoho běžnější salmonelózou (včetně rizik úmrtí malých dětí, starých lidí a lidí se sníženou imunitou), se kterou jsme se již dávno naučili žít. Navíc k tomu přistupují rizika potratů a předčasných porodů podobných toxoplazmóze. O příznacích, rozšíření ve světě a o výsledcích hygienických kontrol (sýry včetně tvarůžků jsou kontrolovány nejvíc, avšak pozitivních nálezů bývá daleko více ve vepřovém mase a v játrech) hovoří následující zpráva:

http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0900/liste.htm

Ubylo druhů lemurů. Nu což, to se stává. Pikantní na této změně je fakt, že si zde sami zoologové pěkně zatopili. Z celého článku je nejhezčí tato pasáž:

Makiové jsou noční zvířata a vzájemně se rozeznávají především podle pachu a hlasem. Barva kožichu u nich nehraje velkou roli, protože potmě není vidět. Význam jí přisoudili až zoologové, kteří lemury zkoumají většinou zrakem a musí si na ně posvítit. Kdyby se řídili čichem, mohli si ušetřit zklamání.

http://www.osel.cz/index.php?clanek=2241

Arktida mizí. Mnoho lidí se s tím snadno smíří, na životě ve středu Evropy se zdánlivě nic nemění. Nicméně možná nám brzy bude chybět, jakmile lidstvo pocítí nedostatek intenzivně se snižujících zásob pitné vody - mnohé optimistické modely předpokládaly čerpání vody právě z ledovcových zásob. Ale ouha, žádné nebudou. Druhá neméně varovná skutečnost je ta, že vzrůstající rychlost odtávání nahrává spíše pesimističtějším modelům vlivu tzv. "skleníkového efektu" na naši planetu. Snaha zemí zapojených do tzv. "Kjótského protokolu" zdá se není dostatečná. Když si uvědomíme, že největší producent skleníkových plynů je USA a že hned v prvním měsíci svého prezidentování G. Bush zrušil podpis USA pod tímto dokumentem, protože "odporoval americkým ekonomickým zájmům", je zřejmé, že má lidstvo před sebou dosti zapeklitý oříšek. Schválně si přečtěte článek o odtávání Arktidy.

 

Diskuze k článku

sheldon cooper - [23:45 16.02.2012]

biologie a fyzika jsou nejlepší

Připoj komentářTato diskuze je moderovaná. Komentáře obsahující vulgarizmy budou vymazány.
Jméno:
Nadpis: