Pavel Netušil

Cvičení z biologie - volitelný předmět ve 3. ročníku
Biologický seminář - volitelný předmět navazující na CBi ve 4. ročníku

Protože ve 3. ročníku fungují také povinná biologická cvičení a docházelo k záměnám volitelných a povinných cvičení, vžilo se souhrnné označení volitelného předmětu BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ - a tak se o něm mluví i na mých stránkách.

Stručný popis předmětu naleznete zde.

Stránka s aktualitami pro studenty BiS 3r 2012/13 (neaktivní; neučím v něm ani v něm nemám své studenty)

Stránka s aktualitami pro studenty BiS 4r 2012/13

 

Hodnocení předmětu:

3. ročník:

Hodnocení provádím posouzením těchto záležitostí: seminární práce, protokoly, dovednosti při mikroskopování, poznávačka, příprava na semináře (pomůcky, materiál - např. příprava parenchymu černého bezu, větvičky stromů a keřů, jablka...), aktivita během vyučování (případně dobrý výsledek v biologické olympiádě). V druhém pololetí se navíc odevzdává herbář, naproti tomu většinou neprobíhá žádná poznávačka. Jednotlivé známky mají různou "váhu", nejdůležitější je známka ze seminární práce. Ve většině skupin jsem neměl (a ostatně ani nepotřeboval) známky z ústního ani písemného zkoušení.

4. ročník:

Probírané učivo se opakuje formou písemného zkoušení, maturanti z biologie navíc píší opakovací prověrky na jednotlivá maturitní témata. V prvním pololetí se odevzdává seminární práce, která má opět větší důležitost než známka z libovolné prověrky. Protokoly se neodevzdávají.

Zadání seminárních prací

Charakteristiky některých významných popularizátorů biologie (autoři doporučené literatury)