Pavel Netušil

STRÁNKA PRO MATURANTY 2012

Varování před kvaziodbornými stránkami

Existují stránky, které se sice tváří jako odborné, jejich úroveň je však absolutně tristní. Někde dokonce zkreslené či chybné informace převažují nad objektivními. Zrovna jsem objevil jeden takový příklad, tak pozor, ať se něco podobného neobjeví mezi zdroji vašich seminárek!

 

Mají bakterie pohlavní rozmnožování?

Dotaz: Dobrý den,
ve studijním materiálu Genetika prokaryot máte napsáno, že bakterie se množí pouze asexuálně. Asi je to slovíčkaření, ale nemohla by se konjugace, transformace a transdukce zahrnout mezi pohlavní rozmnožování?

Odpověď: Opravdu si stojím za tím, že se bakterie množí nepohlavně a opravdu jde o slovíčkaření. Existují marginální zdroje, které především konjugaci označují za pohlavní rozmnožování, protože při něm dochází k částečné změně gen. informace. Já se přikláním k většinovému názoru, že takto uvažovat nelze, protože pohlavní rozmnožování je jednoduše rozmnožování pomocí pohlavních buněk založené na splynutí dvou genetických informací. Výsledkem PR je diploidní zygota s genetickou informací odlišnou od obou mateřských buněk.
Chceš-li obhájit pojem PR u bakterií, musíš zrušit vše, co k PR patří a vystačit si s výše zmíněnou částečnou změnou GI. To je podle mne příliš málo.
Nakonec už to, že bakterie existují pouze v haploidní formě, podle mne vylučuje možnost PR u takovýchto organismů. Když nemáš žádnou diploidní fázi ve vývojovém cyklu organismu, kde najdeš prostor pro PR? Ne, prostě tam není.