Pavel Netušil

Volitelný předmět ve 4. ročníku Aplikovaná biologie

Tři důvody, proč si zvolit ABi ve 4. ročníku:

  1. V biologii všech tří ročníku je velmi málo času na genetiku - v tomto prvním "pokusném" ročníku s novou koncepcí se dokonce v mnoha třídách nedostalo na genetiku vůbec. Něco se stihlo zvládnout v rámci BiS/3, ale to jde především o obecné údaje. Nedobrané (nebo jen proletěné) učivo se pak může snadno vymstít při maturitě nebo PZk na VŠ.
    V rámci ABi se proto proberou genetické aplikace - počítání příkladů a problematika genetické modifikace organizmů (po konzultaci s kolegyní Bd budou navíc zařazeny i genetické choroby člověka). Toto učivo lze očekávat na přijímačkách na všechny typy přírodovědeckých škol včetně lékařských fakult.
  2. Ochutnáte různé bylinné čaje a nezvyklé plodiny. Z chuti a vůně čaje se naučíte zhruba usuzovat na jejich účinky a využití. Tento bod mohou využít i studenti, kteří nechtějí maturovat z biologie (každoročně se v ABi objeví 1-2 "nematuranti").
  3. V biologickém semináři již ve 4. ročníku nejsou žádné exkurze. Uznáte-li, že věda o živé přírodě vyžaduje kontakt s touto přírodou, je ABi tou správnou volbou. 
Mnoho studentů řeší na konci třeťáku "problém dvou voleb tří předmětů". Chtěli by semináře z Bi, Ch a F, ale mají pouze dvě volby. Myslím si, že by v takovém případě měli zvážit také šíři předmětů a posoudit, kolik dalších informací jim ještě který předmět může nabídnout. Ideálním přístupem je pak zjistit si od studentů čtvrtého ročníku, kolik se toho dozvěděli v jednoletých předmětech aplikovaná botanika, chemický seminář a seminář z fyziky.

Stránka pro seminaristy ABi 2012/13

Charakteristika předmětu

Tento předmět slouží k doplnění botanického učiva, upevnění poznávačky z rostlin a pochopení principů účinku léčivek. V hodinách jsou degustovány léčivé čaje. Na konci ročníku by měl student již z vůně a chuti určit některé aspekty léčivých účinků rostlin a mít základní přehled o typech léčiv - farmaceutických i bylinkových čajů. Dále má absolvent jasno v tom, co to vlastně jsou léky, které preparáty lze mezi léky zařadit a které se tak jen tváří. Na rozdíl od čtvrťákovského semináře je v tomto předmětu prostor i pro exkurze, případně některé praktické aplikace. Předmět je vhodný zejména pro adepty studia medicíny, zdravotně sociální fakulty či farmacie. V roce 2007 se jedna absolventka tohoto předmětu dostala za zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Lednici, obor zahradní architektura. Od té doby odcházejí absolventi MGP na tento obor téměř pravidelně. Potřebný je sice pro všechny maturanty, avšak běžně si mnozí studenti učivo jednoděložných a dvouděložných rostlin dostudovávají samostatně.

Ostatně nejlepší je zeptat se bývalých absolventů, jaké zkušenosti s tím či oním předmětem mají oni. V ABi není takový shon, máme čas podívat se na fotografie rostlin a něco si o nich říci, pobavit se o aktualitách v biologii i mimo rámec botaniky. Často se sejde dobrá parta, s maturanty 2006 jsme se sešli ještě v září 2006 před jejich nástupem na VŠ a bylo to příjemné setkání. Podobné setkání proběhlo rovněž v září 2007 i 2008. Dovolím si citovat z mailu jedné studentky 1. ročníku VŠ (z 25.1. 2007):

"Dobrý den, první zkouškové probíhá dobře. Dneska jsem udělala poslední zkoušku, takže mám až do začátku letního semestru volno, takže jsem spokojená. Doufám, že letošní aplikovaná botanika je aspoň tak dobrá, jako byla ta naše :-), protože ABi byla zábava." (Dovolil jsem si opravit interpunkci.)

Taková reakce samozřejmě potěší. Pro velký úspěch bylo setkání zopakováno 23.3. 2007 za účasti bývalých i současných studentů ABi. Bližší informace jsou zde.

Poznámka k náročnosti předmětu

Je pravdou, že v tomto předmětu nemají automaticky všichni za 1, avšak známka "výborná" je tradičně nejpočetnější udělenou známkou. Ve šk. roce 2008/09 zvládl absolvovat ABi s výborným prospěchem v 1. pololetí i student Ok Daniel M., který v jiných předmětech naopak propadá. 

Studenti, kteří nebudou maturovat z biologie, mohou očekávat určité úlevy.

Stránka volitelných předmětů